CAPÍTULO 1. Que é unha Moura?

A moura é un ente complexo e con matices. Hai moitas formas distintas de concibila. Neste primeiro capítulo afondamos nelas.