CAPÍTULO 2. As xeografías do mito

Montañas, covas, penedos, ríos, fontes, lagoas, xacementos arqueolóxicos… son algunhas das paraxes naturais nas que, segundo as lendas, habitan as mouras. Visitamos algúns destes rincóns espallados por toda Galicia e escoitamos as historias propias de cada lugar.