CAPÍTULO 3. A construtora do mundo

Posuidoras dunha forza sobrehumana, dominadoras da meteoroloxía e dos elementos… estas son algunhas das calidades que a mitoloxía lles atribúe ás mouras. Estas serían artífices de túneles, castelos, megalitos, traslados de penedos xigantes e outras construcións que podemos visitar por Galicia adiante.