Ab Origine está formada por un equipo multidisciplinar de antropólogos, economistas, técnicos e profesionais das novas tecnoloxías e do mundo audiovisual. O equipo de Ab Origine conta cunha dilatada e contrastada experiencia nos eidos da investigación antropolóxica, da etnográfica, da formación e divulgación, da posta en valor do patrimonio, da creación de contidos e produtos culturais e no traballo con entidades de carácter social e cultural. Para calqueira consulta podedes contactarnos en info@aborigine.es ou nos nosos correos persoais.

Miguel Alonso Cambrón

Doutor en Antropoloxía Social e Cultural, tradutor e realizador audiovisual. Especialista en metodoloxía etnográfica e biográfica, etnografía sensible, e fenomenoloxía urbana, é investigador e formador nos eidos da memoria histórica, a antropoloxía social e cultural, a documentación audiovisual e a cinematografía etnográfica.

Valentín G. Bóveda

Axente comercial e especialista en deportes de aventura, supervivencia e medio ambiente. Experto en proxectos sobre memoria histórica, Dereitos Humanos e posta en valor do patrimonio. Traballou en produción de cine e ten experiencia como formador e manager comercial.

Rafael Quintía Pereira

Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural e licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais. Especialista en patrimonio inmaterial e proxectos de posta en valor do patrimonio. Investigador, formador e divulgador nos campos da mitoloxía, etnomedicina, formas de relixiosidade e a historia. Traballou, ademais, como Axente de Desenvolvemento Local. No ámbito da empresa conta con doce anos de experiencia en xestión empresarial, comercio exterior, compras e loxística.